جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بُجیَری، عمر بن محمد

حافظ و محدث ماوراءالنهر (قرن3)

بَجیلة

قبیله ای عربی که با قبیله خثعم از منشعبات انمار به شمار می آید و صفت نسبی آْن بجلی است.

بِچ

نامی ترکی شهر وین

بچاقچی، ایل

بزرگترین ایل استان کرمان

بچّه خوان --> تعزیه

بچه سقا

رهبر شورشی افغانستان در 1307 ش (قرن13و14)

بحارالانوار

از بزرگترین و نامورترین جوامع حدیثی شیعه به زبان عربی، تألیف محمدباقر مجلسی

بُحتُری، ابوعباده ولید بن عبید

شاعر و مؤلف منتخبات شعر عرب (قرن3)

بحث

از مفردات مشترک در علوم اسلامی

بحدل بن انیف بن ولجه

از قبیله بنو حارثة بن جناب، معروف به "البیت" یا اشراف کلب

بحر

1) بحر (اصطلاح عروض) - بحر پیش از اسلام - بحر بسیط - بحر طویل 2) بحر (اصطلاحی در موسیقی ایرانی) 3) بحر (در لغت، قرآن و آرای حکما)

بحر آدریاس --> آدریاتیک، دریا

بحر آزاق (آزوف) --> آزوف، دریا

بحرابیض --> بحرالروم

بحرابیض

نام "مدیریه" (ایالت) ناحیه اصلی سودان مرکزی