جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بجاوه/ بجاة --> بِجَه

بِجایَه

شهر ساحلی الجزایر

بَجِستان

بخش و شهری در استان خراسان

بَجکَم، ابوالحسین

مشهور به بجکم ماکانی، غلام ترک در روزگار خلیفه راضی بالله و متقی لله امیر الامرای بغداد و حاکم واسط (قرن4)

بجلان --> باجلان

بجلی (1)

"حسن بن علی بن ورسند"، مؤسس یکی از فرقه های بربر مراکش (قرن3)

بَجَلی (2)

نسب شمار بسیاری از محدثان شیعه از راه نسب یا به ولا به قبیله بجیله

بَجْلی، یزید بن اسد بن کُرز

امیر و سردار دوره معاویه و به قولی صحابی

بجلیه --> بجلی (1)

بجنگر -->

بِجنَور

ناحیه و شهری در بخش روهیل کهند در ولایت اوتارپرادش در شمال هند

بجنورد

شهر و شهرستانی در استان خراسان

بجنوردی، سید حسن

فقیه و اصولی امامی (قرن14)

بِجَه

نام قبایلی صحرانشین بین نیل و بحراحمر

بجیر بن زهیر بن ابی سلمی --> کعب بن زهیر؛بانت سعاد