جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بایسنغر (1)

ملقب به سلطان بایسنغر بهادر خان، امیرزاده تیموری و سیاستمدار و حامی هنر و معماری و از خوشنویسان طراز اول (قرن9)

بایسنغر (2)

از سلاطین آق قوینلو (قرن9)

بایسنغر (3)

دومین پسر سلطان محمود سمرقندی و نواده سلطان ابوسعید (قرن9)

بایسنغری، جعفر بن علی

از نخستین استادان خط نستعلیق و خطاط شاهنامه بایسنغری (قرن9)

بایسنغری، شاهنامه

نسخه ای از شاهنامه فردوسی به خط جعفر تبریزی بایسنغری

بایسنقر --> بایسنغر (1)

بایقرا

جوانترین پسر عمرشیخ، امیرزاده تیموری، نواده تیمور (قرن9)

بایقرا، احمد جلال الدین --> احمد جلال الدین دده

بایقرا ثانی --> حسین میرزا بایقرا

بایکال

دریاچه ای در ترکستان شرقی

باین --> طلاق

بایندر/ بایندریان

از طوایف ترکمان (اغز) که در تشکیل و تحکیم اتحاد طوایف آق قوینلو و ایجاد سلسله ای تاریخی به همین نام در قرن نهم - دهم و توسعه قلمرو حکومت آن شرکت داشتند.

بایندر، غلامعلی

از فرماندهان برجسته نظامی در زمان رضاخان (قرن13و14)

بایندرخان

از امیران طالش در دوران صفوی (قرن10)

باینگان

شهری در استان پاوه