جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باؤنی

در گذشته، دولت اسلامی کوچکی در بندیلکهند، از توابع هند مرکزی، و اکنون جز استان مرکزی

باوی --> همایون

باوی، ایل

ایلی با گویش لری در کهگیلویه

باویه

از قبایل شیعی مذهب خوزستان

باه

واژه ای عربی به معنای جماع و نکاح

باهت

نوعی سنگ افسانه‌ای

باهله

قبیله ای یکجانشین و نیمه یکجانشین در عربستان قدیم

باهلی، ابوجعفر محمد بن حازم

شاعر هجاگوی عرب در اوایل دوره عباسی (قرن3)

باهلی، ابونصر احمد بن حاتم

ادیب و لغوی عرب (قرن2و3)

باهلی، حسین --> حسین الخلیع

باهلی، عبدالرحمن بن ربیعه

فرمانده مسلمان ملقب به ذوالنور

باهلی، عبدالرحمن بن مسلم --> قتیبة بن مسلم باهلی

باهنر، محمد جواد

سومین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران

باهو، سلطان

فرزند سلطان بایزید از عرفای هند (قرن12)

باهوکلات

دهستان، رود و دهی در استان سیستان و بلوچستان