جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بالخاش

بزرگترین دریاچه آسیای مرکزی پس از آرال

بالدیرزاده، محمدافندی

مدرس، قاضی و شاعر ترک (قرن11)

بالس

سابقاً شهر و بندرگاهی در شمال سوریه در کرانه غربی رود فرات

بالش (1)

واحد پول، مقیاس زر و سیم در عصر مغول در قرن هشتم که بیشتر در بخش شرقی قلمرو حکومتی رایج بوده است.

بالش (2)

نام مکانهایی واقع در کرانه منطقه ریف و نقاط مختلف شبه جزیره ایبری

بالطه جی

نام گروهی از محافظان کاخهای سلطنتی در تشکیلات قدیم حکومت عثمانی که در اسناد قدیم عثمانی گاهی از آنان به "جماعت تبرداران" نیز تعبیر شده است.

بالطه جی محمد پاشا

صدراعظم عثمانی دوره سلطان احمد سوم (قرن11و12)

بالطه لیمانی

بندرگاهی در ساحل اروپایی بسفر بین بویاجی کویی و روم ایلی حصاری

بالطه لیمانی، معاهده

معاهده بازرگانی دولتهای عثمانی و انگلیس، منعقد در 25 جمادی الاولی 1254/16 اوت 1838 در بندر بالطه در عثمانی

بالغ --> بلوغ

بالغ/ بالق

واژه ترکی به معنی شهر و قلعه و کاخ که تنها یا به صورت ترکیبی در اسامی شهرها و اماکن به کار رفته است.

بالغ، زیج --> کوشیار گیلانی، ابوالحسن

بالق بن صافون --> عوج بن عناق؛عمالقه

بالقپانی، کاروانسرا --> استانبول

بالَک

دهستان سابق در شهرستان مریوان و نام طایفه ای کرد