جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

باسمنج

دهستان و شهری در شهرستان تبریز

باسمه

واژه مأخوذ از ترکی برای طرحی که بوسیله قلم یا قالب و مواردی چون ورقه های نازک طلا یا نقره یا رنگ و نظایر آنها با فشار روی کاغذ یا پارچه و مواد دیگری از این قبیل، منتقل می شد.

باسورین --> بازبدی، باسورین، باقردی

باش/ باشی

لفظی در اول یا آخر(یا هر دو بخش) پاره ای اسامی منصبهای دولتهای ترک

باش اعیان، آل --> باوی، ایل

باشباقانلق عثمانلی آرشیوی

آرشیو عثمانی در نخست وزیری، یا باش وکالت آرشیوی، محل کنونی نگهداری دفترهای رسمی، سوابق و اسناد عثمانی

باشت

بخش و شهری در استان کهگیلویه و بویراحمد

باشتین

دهستان بخش داورزن، شهرستان سبزوار، در استان خراسان

باشچی ابراهیم، مسجد --> بورسه

باش خلیفه

عنوان رئیس منشیانی که در دوره عثمانی "خلیفه" خوانده می شدند، و نیز نام رؤسای بسیاری از اداره های همان دوره

باشغرد --> باشقیر

باشقیر

نام یکی از اقوام ترک و یکی از جمهوریهای خودمختار روسیه که اکنون سکونتگاه این قوم است.

باشگاه

به انجمنهایی اطلاق می شود که اعضای آن به میل خود و طبق اساسنامه مصوب، برای پیشبرد هدفها و خواسته های مشترک و بیشتر برای همیاری، بهسازی شرایط زندگانی و حرفه ای و کسب امتیازات برای جامعه خود، در محلی به همین نام گرد می آیند و معمولاً به طبقه یا گروه اجتماعی

باشلق --> شیربها

باشماق --> نعل الشریف