جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آلیکانته --> لَقَنْت

آمار/ آمارگیری --> سرشماری

آماری، میکله بندتو گائتانو

خاورشناس، مورخ و سیاستمدار ایتالیایی (قرن13)

آماس --> باد (1)

آماسیه

شهر و مرکز استانی به همین نام در ترکیه

آماسیه، معاهده

نخستین پیمان صلح میان دولت عثمانی و صفویان در سال 962.

آمانگکورات --> ماتارام

آمبروزیانا، کتابخانه

کتابخانه ای در میلان ایتالیا شامل سی هزار کتاب چاپی و دوازده هزار نسخه خطی و آثار ارزشمند شیعی

آمبون

از جزایر ملوک در اندونزی

آمِد --> دیاربکر

آمدجی

رئیس دفترخانه عواید در تشکیلات رییس الکتاب در دولت عثمانی

آمِدرُز، هنری فردریک

حقوقدان، خاورشناس، مصحح کتابهای تاریخی عربی، و عضو هیئت امنای اوقاف گیب (قرن13)

آمدی، احمد بن جمیل

نخستین معمار مسلمانی که در آناطولی شناخته شده است (قرن3).

آمدی، حامد

خطاط ترک (قرن14)

آمدی، حسن بن بشر

ادیب و ناقد شعر اهل بصره (قرن4)