جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الباره

محلی در مرکز فلات آهکی شمال سوریه

باره دری --> معماری

باره سادات

لقبی که از دوران اکبرشاه به بعد به مالکان دوازده آبادی در دوآب، واقع در ناحیه مظفرنگر در استان شمالی هند، اوتاپرادش کنونی، اطلاق شده است.

باره موله --> کشمیر

بارهنگ

نام فارسی مشترک برای 260 نوع گیاه علفی از خانواده بارهنگیان که در مناطق معتدل آسیا و اروپا و امریکای شمالی بفراوانی یافت می شود.

باره وفات

نام روز دوازدهم ربیع الاول نزد مسلمانان اهل سنت شبه قاره هند و پاکستان

باری

شهری بندری در جنوب ایتالیا، در ساحل دریای آدریاتیک که در اواسط قرن سوم/ نهم، مدتی در حاکمیت اسلام بود.

الباری

از اسماء الحسنی که در قرآن سه بار آمده است.

باریجه

صمغ تندبوی چند گیاه از جنس فرولا

باز (1) --> بازداری

باز (2)

از پرندگان شکاری، نماد بخت، شرف و همت عالی

بازار

- واژه - شهر و بازار در دوره اسلامی - مهمترین خصوصیات بازارهای مرکزی شهرهای اسلامی - کلیاتی در معماری و مصالح ساختمانی بازار - نظام درونی بازار - بازارهای شهری قبل از اسلام و در دوره اسلامی - نقش بازار شهری در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی - پیشینه

بازار اوراق بهادار و سهام

بازار متشکل و رسمی سرمایه، محل خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی، اوراق قرضه دولتی و مؤسسات معتبر خصوصی و اسناد خزانه با ضوابط و مقررات خاص

بازارجِق

نام قدیم شهر تولبوخین در شمال شرقی بلغارستان

بازارچه --> بازار