جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بابریان

خاندان ترک نژاد مسلمان که از 932 تا 1247 بر افغانستان و هندوستان حکومت می کردند. 1) تاریخ 2) مناسبات خارجی 3) سازمان اجتماعی و اداری 4) تجارت خارجی و دادوستد هند با اروپا 5) حیات دینی 6) نقاشی و معماری 7) ادبیات 8) سکه شناسی

بابِ سرعسکری

نام وزارت جنگ عثمانی در قرن سیزدهم

بابَشْتُر --> بُبَشْتَر/ بُبَشْتْرُو

باب شهر --> باب الابواب

باب عالی

عنوان دیوان وزیراعظم عثمانی متداول در قرن دوازدهم و سیزدهم

بابک خرم دین

پیشوای خرمدینان در آذربایجان (قرن3)که در آغاز قرن سوم بر ضد خلافت عباسی شورش کرد.

بابِل

شهری باستانی و تاریخی در مرکز عراق - تکمله

بابُل

شهرستان، رود، و شهری در استان مازندران - شهرستان بابل - رود بابل - شهر بابل - پیشینه

بابلسر

شهرستان و شهری در استان مازندران 1) شهرستان بابلسر 2) شهر بابلسر پیشینه

بابَلیون

شهری باستانی در مصر، نزدیک قاهره کنونی

باب مَشیخت

منصب یا محل کار شیخ الاسلام درعصر عثمانی

بابونَجْ --> بابونه

بابونه

گیاهی دارویی

بابویه، آل

از خاندانهای مهم علمی شیعی (قرن3-7)

باب همایون (1)

دروازه و خیابان متصل به آن در ارگ قاجاری در تهران