جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آل مهلب --> مهلبیان

آلِنْبی، ادموند هنری هِینْمَن

سپاهی و سیاستمدار انگلیسی که در راه نفوذ و گسترش نیروهای بریتانیا در افریقا و آسیا کوشید (قرن13و14).

آل نصر --> لخمیان

آل نهیان

خاندان حاکم بر امارات متحده عربی (قرن19)

آلو

میوه ای با خواص دارویی

آلوارت، ویلهلم تئودور

خاورشناس آلمانی، متخصص زبان و ادبیات کهن عرب (قرن13)

آلوچه --> آلو

آل وردان --> اتابکان یزد

آلوس، سرمد مختار

نویسنده ترک (قرن13و14)

آلوسی، خاندان

خانواده ای از فقها، مفسرین و ادبای بغداد (قرن13) - عبدالله صلاح الدین - ابوالثنا محمود شهاب الدین - عبدالرحمن - عبدالحمید بن عبدالله - عبدالله بهاء الدین - عبدالباقی بن محمود - نعمان خیرالدین ابوالبرکات - محمد حمید - احمد شاکر - محمود شکری (آلوسی ز

آل یاسین --> الیاس

آل یاسین، جعفر

پژوهشگر، شارح و مصحح آثار فلسفی اهل عراق (قرن14)

آل یاسین، خاندان

خاندانی از فقهای شیعی عراق (قرن13و14) - محمد حسن آل یاسین - عبدالحسین بن باقر - محمد رضا بن عبدالحسین - مرتضی بن عبدالحسین - راضی بن عبدالحسین - محمد حسن بن محمد رضا

آلیران

در زبان اندونزیایی به معنای "جریان"های فکری و فرهنگی، و مفهومی مهم در امور سیاسی اندونزی بین سالهای 1945 تا 1965

آل یعقوب --> یعقوب