جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

بابا

واژه فارسی به معنای پدر

بابا احمدی --> بختیاری (2)

بابا اروج --> بارباروس، خیرالدین (خضر) پاشا

بابا اسحاق --> بابایی

بابا اسکی

شهر کوچکی در شمال غربی ترکیه

بابا افضل، افضل الدین محمد

حکیم بزرگ اسلام و ایران (قرن6و7)

بابا الیاس خراسانی

از مشایخ صوفیه ترکمن تبار آناطولی (قرن7)

بابا بیگ

سرکرده خاندان ازبک کنگس (قرن13و14)

بابا جان، حافظ

از خوشنویسان خط نستعلیق (قرن10)

بابا جائی و قبادی --> جاف، ایل

بابا حاتم

مقبره‌ای متعلق به قرن پنجم، واقع در شمال افغانستان

بابا خان --> فتحعلی شاه قاجار

باباخان چاپوشلو

از یاران و سرداران نادرشاه افشار (قرن12)

باباخانوف، ضیاءالدین

مفتی مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان از 1957تا1982

بابا داغی

شهری در دوبریجه، جزء رومانی کنونی