جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ایگدیر

استان و شهری در شرق آناطولی

ایگدیر، طایفه

از طوایف ترک در ایران و آناطولی

ایگناتیوس مسیحی

میسیونر ایتالیایی در ایران و محقق زبان فارسی (قرن10و11)

ایلاء

مباحث فقهی درباره طلاق

ایلات

طوایف چادرنشین یا نیمه چادرنشین،اصطلاحی رایج در ایران از زمان ایلخانیان

ایلات خمسه --> خمسه، ایلات

ایل ارسلان

پادشاه سلسلهء خوارزمشاهیان (قرن6)

ایلاف --> قریش، سوره

ایلاق

منطقه ای در جنوب تاشکند در ازبکستان

ایلاقی، سید شرف الزمان

پزشک و شارح قانون ابن سینا(قرن6)

ایلام

استانی در غرب ایران

ایلبارس خان --> خانات خیوه

ایلبَصان

شهری تاریخی در مرکز آلبانی

ایلة

بندری در کنار خلیج عقبه

ایلچی

عنوانی در عهد مغول به معنای سفیر