جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اَهْدَل، خاندان

خاندانی از سادات جنوب عربستان از اولاد امام جعفر صادق - حسین بن الصدیق بن حسین - طاهربن حسین بن عبدالرحمن جمال الدین فقیه و محدث - محمدبن طاهر مؤلف بغیه الطالب به معرفته اولاد علی بن ابی طالب - حاتم بن احمدبن موسی، صوفی - عبدالرحمن بن سلیمان - سلیما

اهر

شهر و شهرستانی در آذربایجان

اهرام

مجموعه اهرام ساخته شده در مصر در اطراف شهر قاهره، از عجایب هفتگانه جهان

الاهرام، مؤسسه

روزنامه معروف و پرتیراژ جهان اسلام و عرب

اهرم

شهری در تنگستان در استان بوشهر

اَهرُن بن اعین القَسّ

طبیب و کاهن اسکندرانی (قرن7)

اهریمن --> دیو

اَهَگّر

قبیله‌ای بربر و نیز ناحیه‌ای بربرنشین

اهل --> لامرد

اهل البیوتات

در مأخذ اسلامی نام اشراف منسوب به هفت خاندان ایرانی در عهد ساسانی

اهل التوحید والعدل --> معتزله

اهل الصفه --> اصحاب صفّه

اهل بیت

خاندان نبوت

اهل حدیث

یکی از دو گرایش اصلی در فقه اهل سنت در سده های نخستین که در روش خود به پیروی از احادیث اعتنایی ویژه داشتند و بررسی جریان مقابل آن یعنی اهل رای.

اهل حق

فرقه ای درغرب ایران و نواحیی در شمال غربی عراق