جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اوستیا

منطقه ای در دو سوی رشته کوههای قفقاز و شامل دو بخش جمهوری خود مختار اوستیای شمالی تابع جمهوری روسیه و اوستیای جنوبی تابع جمهوری گرجستان

اوسِک

شهری در سرزمین تاریخی اسلاونیا در شرق جمهوری کرواسی

اوش

از شهرهای مهم جمهوری قرقیزستان

اوصاف الاشراف --> اخلاق ناصری

اوطاس --> حُنین، غزوه

اوقاف --> وقف

اوکراین، مسلمانان

کشوری واقع در اروپای شرقی - بررسی وضعیت مسلمانان در این کشور

اوگاندا، مسلمانان

کشوری در افریقا - بررسی ورود اسلام به کشور اوگاندا و وضعیت مسلمانان در این کشور

اوگتای قاآن

دومین خان بزرگ امپراتوری مغول (قرن6و7)

اولاد

اصطلاح قرآنی

اولاد الشیخ (بنوحمویه)

خاندانی از صوفیان و فقیهان مهاجر به سوریه، ایرانی تبار (قرن 6)

اولاد الناس

گروهی از افراد طبقات بالا در دوره ممالیک

اولجایتو

هشتمین ایلخان مغول در ایران (قرن7و8)

اولُنیه

نام ترکی شهر "ولوره"، شهری در جنوب غربی آلبانی در ساحل دریای آدریاتیک

الاوّل و الآخر

دو اسم از اسماء الحسنی