جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اَوَده

ناحیه ای در ایالت اوتارپرادش هند - اوده، سلاطین

الاودی الکوفی --> عبدالله بن ادریس

اوراجه --> دفتر

اوراس

سلسله جبالی در الجزایر

اورال

رودی که از روسیه و قزاقستان می گذرد و به دریاچه خزر می ریزد.

اورالسک

استانی در غرب جمهوری قزاقستان

اورامار

ناحیه ای در جنوب شرقی ترکیه هم مرز با عراق

اورامان

ناحیه ای کوهستانی در کردستان ایران - گویش اورامانی

اورامانی، سعید سلطان

از سرکردگان کرد دوره ناصری (قرن13)

اورامانی، گویش --> اورامان

اورانسکی، یوسیف میخائیلوویچ

زبان شناس مشهور روس (قرن 13و14)

اوربه

از قبایل بربر مراکش

اورخان سیفی

شاعر و روزنامه نگار ترک (قرن13و14)

اورخان غازی

بزرگترین پسر عثمان غازی و دومین حکمران امپراتوری عثمانی(قرن8)

اورخان کمال

نویسنده ترک داستانهای کوتاه و رمان (قرن14)