جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

انیس

نام شعری میر بابرعلی/ میرببرعلی شاعر اردو (قرن13)

اَنیس، روزنامه

از نخستین روزنامه های فارسی زبان افغانستان که از سال 1306 در کابل منتشر می شود.

انیس الدوله

"فاطمه سلطان" زن متنفذ و مقتدر ناصرالدین شاه

انیس الطالبین

از مهمترین منابع درباره زندگی و آرا بهاءالدین نقشبندی، مؤسس طریقه نقشبندی، و عنوان چندین کتاب در مقامات وی

انیس القلوب

کتابی منظوم اثر برهان الدین انوی با مضامین اخلاقی و دینی (قرن7)

اَنیسون

گیاهی طبی

اَوال --> بحرین (2)

اوامر و نواهی

بحث اصولی درباره امر و نهی

اواوغلی/ایواوغلی

عنوان چهار تن ایشیک آقاسی باشی حرم شاه عباس اول، شاه صفی، و شاه عباس دوم - ابوالقاسم بیگ - ولی بیگ - چلبی بیگ - حیدر بیگ

اواوغلی/ایواوغلی، حیدربیگ ابوالقاسم

ایشیک آقاسی باشی دربار شاه عباس دوم

اوائل المقالات فی مذاهب المختارات

کتابی کلامی تألیف شیخ مفید

اوائل نویسی

اصطلاحی ادبی به معنای نوشته هایی که در باب عناصر اولیه و سرآغاز پدیده های گوناگون اجتماعی را جستجو می کنند.

اوپک --> سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)

اوتاد (1) --> احکام نجوم

اوتاد (2) --> اولیاءالله؛رجال غیب