جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

انشاء

اصطلاحی در علم معانی

انشاء، دیوان

نهاد متولی نوشتن نامه ها و فرامین خلفا و سلاطین - دیوان رسالت - دیوان رسائل - دیوان مکاتبات

ان شاءالله -->

انشاءالله خان

شاعر و نویسنده اردو زبان (قرن12و13)

انشراح، سوره

نود و چهارمین سوره قرآن

انشقاق، سوره

هشتاد و چهارمین سوره قرآن

انصاب

اصطلاح دینی و قرآنی

انصار (1)

"انصارالنبی" مردم مدینه مرکب از دو قبیله اوس و خزرج در زمان هجرت پیامبر اکرم(ص)

انصار (2)

پیروان مهدی سودانی و جنبشی سیاسی- مذهبی مبتنی بر اندیشه مهدویت در سودان

انصار (3)

شاخه جوانان نهضت العلما اندونزی که در 1934 پایه ریزی شد.

انصاری، ابوالحسن علی بن موسی

واعظ و شاعر اهل فاس(قرن6)

انصاری، خواجه عبدالله

عارف و شاعر برجسته خراسانی(قرن5)

انصاری، زکریا بن محمد

فقیه، مفسر اصولی، محدث، ادیب شافعی (قرن9و10)

انصاری، شیخ مرتضی

مجتهد و فقیه شیعی (قرن13)

انصاری، عبدالرحمان بن عبدالکریم

مورخ اهل مدینه (قرن12)