جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اِنُس

شهری در بخش اروپایی ترکیه

انس --> هیبت و انس

انساب

کتابی در نسب شناسی از عبدالکریم بن محمد سمعانی

انساب، علم

شاخه ای از علم تاریخ که در آن افراد با پدر،‌ جد یا قبیله شان شناخته می شوند.

انساب الاشراف --> بلاذری، ابو الحسن احمد بن یحیی

انسان

- آفرینش - صفات و خصوصیات (تحقیقات قرآنی، حدیثی، کلامی)

انسان، سوره

هفتاد و ششمین سوره قرآن

انسان کامل

نامی که صوفیه بر کسی اطلاق می کنند که به بالاترین مقامی که انسان بدان می تواند رسید، رسیده باشد.

انس بن مالک

صحابی پیامبر و محدث (قرن1)

انستیتو پاستور

موسسه ای برای مطالعات زیست شناسی و مقابله با بیماری های عفونی - تاریخچه تأسیس در ایران - تاریخچه تأسیس در دیگر کشورهای مسلمان

انستیتوی باستانشناسی آلمان

سازمان تحقیقی باستانشناسی آلمانی که در ایران فعالیتهای بسیاری داشته است.

انستیتوی مصر

یکی از مراکز علمی و فرهنگی مهم در قاهره

انسداد باب علم

یکی از اصطلاحات و مباحث مهم اصول فقه شیعه

اَنسی، صالح بن داود

فقیه عالم زیدی یمنی (قرن11)

اُنسی، عبداللطیف

قاضی و ادیب (قرن11)