جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اندرآب

نام چند منقطه و ناحیه - شهر و رودخانه ای در شمال افغانستان - شهری نزدیک مرو - محلی در اران - محلی در کنار رودخانه اردبیل (بالیخ لی صو)

اندرابی، احمد بن ابی عمر

از مقریان بزرگ خراسان و صاحب کتاب "الایضاح فی القراءات" (قرن5)

اندرزنامه --> پندنامه

اندرسون، جیمز

مستشرق انگلیسی و صاحب کتاب در زمینه فقه و حقوق اسلامی (قرن 14)

اندرون

بخش خصوصی خانه های اعیانی در ایران و عثمانی

اندلس

نام شبه جزیره ایبری در دنیای اسلام تا پایان قرون وسطا: - هنر و معماری

الاندلس

مجله ای درباره تمدن اسلامی اندلس که در فاصله سالهای 1933-1978 به زبان اسپانیایی منتشر شده است.

اندلسی، ابوالحکم عبیدالله

پزشک و فیلسوف اندلسی (قرن6)

اندونزی

کشوری اسلامی در جنوب شرقی آسیا - جغرافیا - قوم شناسی - زبانها - تاریخ (دوره اسلامی، دوره استعمار) - اسلام در اندونزی - ادبیات - هنر و معماری

اَندی

گروهی از مسلمانان قفقاز که در جمهوری داغستان سکنی دارند.

اندی، عبدالله بن سلیمان

قاضی و مؤلف (قرن6و7)

اندیجان

شهری در ماوراءالنهر و از شهرهای مهم جمهوری ازبکستان

اندیمشک

شهری در خوزستان و نیز نام قدیمی دزفول

انذار --> نذیر

اَنزَروت

گیاهی با خواص دارویی