جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

انجمن اسماعیلی

موسسه ای تحقیقی مربوط به تشکیلات اسماعیلیه بنیاد گذارده شده در 1946 در بمبی هند

انجمن ایران جوان

انجمنی که تعدادی از جوانان ایرانی تحصیل کرده در اروپا و امریکا در 1300 در تهران تأسیس کردند.

انجمن ایرانشناسی

انجمنی که در مهر 1324 بمنظور تحقیق در فرهنگ و تمدن ایران (پیش و پس از اسلام) تشکیل شد.

انجمن ایرانشناسی اروپا

موسسه ای بین المللی برای مطالعات ایران شناسی

انجمن ایران و انگلیس

انجمنی جهت آموزش زبان انگلیسی در تهران، تبریز، اصفهان، رشت، مشهد و شیراز (1942-1978)

انجمن تاریخ افغانستان

انجمنی که با هدف تحقیق درباره ی تاریخ افغانستان در 1321 در کابل تأسیس شد.

انجمن تبلیغات اسلامی

انجمن فرهنگی و تربیتی اسلامی که عطاالله شهاب پور در 1320 تأسیس کرد.

انجمن حکمت و فلسفه ایران

از مراکز تحقیقاتی مهم در زمینه فلسفه

انجمن خاقان، تذکره --> فاضل خان گروسی

انجمن خُدّام کعبه

انجمنی مذهبی که مسلمانان هند در 1913 با هدف اتحاد اسلامی تاسیس کردند.

انجمن خوشنویسان ایران

یکی از پرسابقه ترین و تأثیرگذارترین محافل هنری غیر دولتی که بیش از 60 سال به تربیت خوشنویسان و هنرمندان در ایران پرداخته است.

انجمن زبانشناسی ایران

نهادی زیر نظر دانشگاه کپنهاگ برای تحقیق در زمینه زبانهای ایرانی

انجمن زردشتیان تهران

انجمنی با هدف سرپرستی امور اجتماعی و اداره آموزشگاه ها و موسسات زردشتی که در 1325 تاسیس شد.

انجمن سعادت ایرانیان

سازمان ایرانیان ساکن استانبول (1908-1912)

انجمن شهر

نهادی برای اداره شهرها