جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

انبه

نوعی میوه گرمسیری

انبیاء، سوره

بیست و یکمین سوره قرآن

انبیق

قسمتی از دستگاه تقطیر، از ابزارهای کار کیمیاگران

انتحار --> خودکشی

انتخابات

رخدادی رسمی و با نظم از پیش تعیین شده مبتنی بر آرای مردم برای انتخاب بخشی از ارکان حکومت - ایران (دوره های قاجار، پهلوی، و جمهوری اسلامی) - ترکیه - افغانستان - جهان عرب - شرق و جنوب شرق آسیا

انتظار

مفهومی شیعی مرتبط با مهدویت

انتظام

دو برادر دیپلمات و سیاستمدار در دوره پهلوی - عبدالله انتظام، وزیر امور خارجه و عضو شورای سلطنت - نصرالله انتظام، وزیر و سیاستمدار

انتفاضه

قیام مردم فلسطین علیه سلطه رژیم صهیونیستی که از سال 1987 آغاز شده است.

انتفاع

اصطلاحی فقهی و حقوقی

اَنجدان

روستایی در شرق اراک و مرکزی برای تجدید حیات اسماعیلیه نزاری پس از ویرانی الموت

انجمن

عنوان عام گروه های سیاسی، اجتماعی، مذهبی، ادبی، و علمی در ایران، ترکیه، شبه قاره

انجمن آثار ملی

انجمنی که به همت برخی ایران دوستان در 1301 با هدف حفظ آثار کهن ایرانی و معرفی آنها به مردم، در تهران تأسیس شد.

انجمن آرا، فرهنگ --> هدایت، رضا قلی خان

انجمن ادبی ایران --> انجمن های ادبی

انجمن ادبی کابل

نهادی متشکل از شعرا و نویسندگان افغان برای بررسی ادبیات نوین فارسی در افغانستان که نزدیک به هفتاد سال سابقه فعالیت دارد.