جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

انار

میوه ای با مصارف خوراکی و دارویی

انارک

بخش و شهری در شمال شرق نائین

اَنارکی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

اناضول --> آناطولی

انانیت

در عرفان به معنای شرک خفی نزد سالکان

اُن ایکی ادا

ضبط ترکی نام جزایر دوازده گانه دریای اژه

انباذقِلس

فیلسوف یونانی، از حکمای سبعه (قرن 5قبل از میلاد)

انبار (1)

"انبیر" ویرانه های شهری در جوزجان در شمال افغانستان

انبار (2)

شهری در کرانه شرقی رود فرات

انباری، ابوالبرکات عبدالرحمان بن محمد --> ابن انباری، عبدالرحمان بن محمد

انباری، ابوبکر --> ابن انباری، محمد بن قاسم

انباری، عبدالله/ عبیدالله بن ابی زید

متکلم و محدث امامی (قرن4)

انباری، قاسم بن محمد

ادیب ، نحوی، لغت شناس، مفسر و عالم به علم قرائات (قرن3و4)

انباطی، علی بن یونس

مؤلف شیعی، مؤلف الصراط المستقیم (قرن9)

اُن بِن جعفر

سیاستمدار مالزیایی، مؤسس و رئیس "سازمان ملی مالایایی های متحد" (قرن14)