جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امضایی، احکام --> تأسیسی

ام عمار --> سمیة بنت خُبّاط

اَمغَر

کلمه بربری معادل شیخ عربی و به معنای آقا، رئیس قبیله

امکان

در فلسفه (از مواد ثلاث)؛ در منطق (از جهات؛ موجهات)

امکان اشرف/ امکان أخس

از قواعد فلسفی

ام کلثوم (1)

دومین دختر حضرت محمد(ص)

ام کلثوم (2)

دختر حضرت علی (ع)

ام کلثوم (3)

بانوی خواننده مصری (قرن13و14)

امل، جنبش

" افواج المقاومة اللبنانیة" جنبش مردمی شیعیان جنوب لبنان که به دست مصطفی چمران و امام موسی صدر در 1974 شکل گرفت.

املا

اصطلاحی حدیثی و از روشهای رایج در تعلیم و تربیت اسلامی

املاک

زمین های کشاورزی خصوصی و یا سایر زمینهای غیر کشاورزی مانند زمینهای وقفی و...

املاک خاصّه --> خالصه

امل الآمل

شرح حال علمای شیعه جبل عامل تالیف محمد بن حسن حر عاملی

اَمل دُنقُل --> دُنقُل، اَمل

املش

شهرستانی در گیلان