جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امرالله افندی

از وزرای عثمانی و آغازگر اقدامات اصلاحی در زمینه تعلیم و تربیت (قرن14)

امر به معروف و نهی از منکر

اصطلاح دینی از وظایف اساسی اسلام

امرتسری، ثناءالله

مفسر و اهل حدیث هندی (قرن13و14)

امرسون، رالف والدو

شاعر و فیلسوف آمریکایی، متاثر از آثار سعدی و حافظ (قرن12و13)

امرکت --> عمرکوت

اَمَرناته اکبری

شاعر و نویسنده فارسی سرای هندی (قرن13)

امرؤالقیس

شاعر معروف عصر جاهلیت

امر و نهی --> اوامر و نواهی

امروها

ناحیه و شهری در شمال هند

ام زمل، سلمی بنت مالک

از سران اهل ردّه که در جنگ با مسلمانان کشته شد.

ام سلمه

همسر رسول الله

ام صادر --> سجاح

ام صِبیان

نام نوعی بیماری مخصوص کودکان در طب قدیم و نام مادینه دیوی خیالی که دشمن نوزادان و کودکان پنداشته شده است.

امضا --> توقیع (2)

امضا

تایید و مهر نهادن بر چیزی