جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ام الفضل

بانوی خطاط عرب (قرن2و3)

ام القری --> مکّه

ام القَیوَین

از شیخ نشین های امارات متحده عربی

امّ الکتاب

اصطلاح قرآنی

ام المؤمنین

اصطلاح برای همسران رسول الله

اماله

از اصطلاحات علم مخارج حروف و نیز دراصطلاحات علم قرائت

امالی

اصطلاحی در فرهنگ اسلامی به ویژه در حوزه حدیث، فقه و نیز ادب عرب و منظور از آن مدون و مکتوب ساختن سخنان شیوخ از سوی مستمعان بوده است. - سنت ها و روشهای امالی نویسی - در ادبیات عرب

امام

اصطلاحی به معنای خلیفه و متولی امور مسلمین

امام --> امامت؛نماز

امام الاشرفیه، عبدالباقی بن عبدالرحمان

از فضلای حنفی مصر (قرن11)

امام الحرمین جوینی --> جوینی، عبدالملک بن عبدالله

امام بارا

اصطلاحی در هند برای ساختمانهایی که شیعیان در ایام محرم در آن اجتماع می کردند.

امام بخاری، مدرسه

مرکز تربیت طلاب علوم دینی در تاشکند در دوره شوروی

امام بُنجُل

مصلح مذهبی اندونزیایی و از برجسته ترین رهبران جنبش پادْری(قرن13)

امامت

مهمترین اصل اعتقادی مذهب تشیع