جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آلاداغ

نام چندین کوه در آناطولی، ایران و آسیای مرکزی

آلاش اوردا

گروهی استقلال طلب و ملی گرا در قزاقستان که در 1920 در برابر بلشویکها با ارتش سفید متحد شدند.

آلاشت

شهری در سوادکوه در استان مازندران

آلاشهر

شهری در استان مانیسا (مغنیسا) در ترکیه

آل افراسیاب --> ایلک خانیان

آلافرنگ --> ایلخانان

آل الیاس --> الیاسیان

آلان

از اقوام کهن ایرانی ساکن شمال قفقاز و نیز سواحل شرقی دریای مازندران

آلانجق --> اَلِنْجَق

آلانگو، طاهر

نویسنده و منتقد ادبی ترک (قرن14)

آلانی --> آسی، زبان

آلای

اصطلاحی ترکی به معنای طایفه و گروه، نیز اصطلاحی نظامی در سپاه عثمانی و ارتش ترکیه

آلبالو --> گیلاس

آلبانی

کشوری اروپایی در شبه جزیره بالکان (مقاله گروه آناطولی، تا پایان حاکمیت عثمانی) (گروه هنر و معماری مقاله ندارد)

آلبانیا --> ارّان