جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

التزام (2) --> لزوم مالایلزم؛دلالت

التفات

از مباحث مهم علم معانی

التون، جان

تاجر، دریانورد، و کشتی ساز انگلیسی در دوره نادرشاه افشار( قرن 11)

الجاء

اصطلاحى‌ به‌ معنى‌ نوعى‌ واگذاری‌ زمین

الجایتو --> اولجایتو

الجزایر

کشوری در شمال آفریقا - هنر و معماری - ادبیات نوین الجزایر

الجزایر، دانشگاه --> دانشگاه

الجزایر، قرارداد

قراردادی در 1975 میان ایران و عراق برای تعیین مرز میان دو کشور

الجزیره

پایتخت کشور الجزایر - الجزیره، جامع: مسجدی در شهر الجزیره

الجزیره، شبکه

شبکه خبری تلویزیونی و ماهواره ای که دفتر مرکزی آن در دوحه است.

اِلِچپور

شهری در ایالت برار در غرب هندوستان

الحاد

انکار وجود خداوند - بحثهای کلامی

الحان --> لحن

الحَمراء

کاخی در غرناطه، متعلق به دوره بنی نصر،‌از مشهورترین بناهای جهان اسلام (قرن7)

اِلدِم، خلیل ادهم

باستانشناس و مورخ ترک (قرن13و14)