جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اِگر --> اِگری

اگردیر

مرکز بخشی در آناتولی

اِگری

قلعه و شهری کهن در مجارستان که جزء قلمرو عثمانی بود.

ال

حرف تعریف عربی

الاحباش

"جمعیة المشاریع الخیریة الاسلامیة"، فرقه ای مذهبی و حزبی اسلامگرا که عبدالله هرری حبشی در 1950 در لبنان تأسیس کرد.

اِلازیغ

شهر و استانی در آناتولی شرقی

الاعلاق النفیسة --> ابن رُسته، احمد بن عمر

الاهیات

از شعب فلسفه اولی

اِلباسان --> ایلبَصان

البرز

رشته کوهی در شمال ایران - نام - البرز در اسطوره و افسانه - جغرافیای البرز

اِلبِستان

شهری در ترکیه

اِلبیرَه

شهر و استانی در اسپانیا

البیری --> ابواسحاق اِلبیری، ابراهیم بن مسعود

التُتمش، شمس الدین

از سلاطین مملوک هند (قرن7)

التزام (1)

نوعی مالیات در امپراطوری عثمانی