جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اکشونبه --> اُخشُنبه

اکلس --> اُقلیش

اکلیل جنوبی

صورت فلکی

اکلیل شمالی

صورفلکی

اکمال دین، آیه --> تبلیغ، آیه

اکنسوس، ابوعبدالله محمد

مورخ و ادیب مراکشی (قرن13)

اِکو --> سازمان همکاری اقتصادی (اِکو)

اُکوس

اصطلاحی به معنای خاندان، قبیله

اکوواس

اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا، سازمانی منطقه ای متشکل از پانزده کشور آفریقای غربی

اُکیار، علی فتحی

سیاستمدار و دیپلمات ترک (قرن14)

اُکیچ، محمد طیب

عالم اهل بوسنی- هرزه گوین (قرن14)

اکیدر بن عبدالملک کندی

حاکم مسیحی دومة الجندل هم عصر پیامبر(ص)

اکین --> اغین

اُگادن

منطقه وسیعی در جنوب شرقی اتیوپی

اگادیر

شهری بندری در جنوب غربی مراکش