جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اکبرآباد --> آگره

اکبر بن اورنگ زیب

شاهزاده گورکانی هند (قرن11و12)

اکبرشاه

سومین امپراطور از سلسله مغولان هند (قرن10و11) - آرامگاه اکبرشاه در شهر آگرا

اکبرنامه

تاریخ‌ مفصل‌ و سال‌ شمار دوره‌ سلطنت‌ اکبرشاه‌ بابری‌ و شرح‌ احوال‌ خاندان‌ و نیاکان‌ او، تألیف‌ ابوالفضل‌ علامى‌

اکتساب --> کسب (1)

اَکِتْمِکت

سنگی با خواص دارویی

اکثم بن صیفی

از قضات دوران جاهلیت

اکدریّه

نام یک مسأله دشوار فقهی درباره ارث

اُکَر، علم --> مثلثات

اکرامی، جلال

رمان نویس تاجیک (قرن14)

اکراه

اصطلاحی قانونی، مباحث حقوقی، فقهی و کیفری

اکرم بیگ --> رجایی زاده، محمود اکرم

اکریدیر --> اگردیر

اَکسوم --> حبشه

اکسیر

اصطلاح برای نوعی دارو