جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

افک

"آیه اِفک"، جریان تهمت زدن به یکى از همسران پیامبر

افلاج

ناحیه ای در جنوب عربستان

افلاس

اصطلاح و مبحثی فقهی به معنای ورشکستگی، از اسباب حَجر

افلاطون

فیلسوف یونانی قرن 4 پیش از میلاد، بر��سی تأثیر آن در عالم اسلام

افلاق

صورت ترکی والاکیا، ناحیه ای در جنوب رومانی

افلاک --> فلک/ افلاک

افلاکی، شمس الدین

نویسنده ترجمه حال مولوی (قرن8)

افلوطین --> فلوطین

افندی

عنوانی احترام آمیز که از روم دوره بیزانس وارد زبان ترکی شده است.

افندی، عبدالله

عالم امامی (قرن12)

افنی

ناحیه ای در ساحل اقیانوس اطلس در جنوب مراکش

افوشته ای نطنزی، محمود بن هدایت

مولف نقاوه الاثار فی ذکر الاخبار (قرن11)

افیون قره حصار

شهر و استانی در غرب ترکیه

اقاقیا

نوعی درخت از تیره پروانه واران

اقاله عقد

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی به هم زدن معامله