جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آق شهر

دو شهر در آناطولی - شهری در آناطولی مرکزی - شهری در شمال شرقی آناطولی

آق قلعه

شهری در استان گلستان که قبلاً "پهلوی دژ" نام داشت.

آق قوینلو

سلسله ای از طوایف ترکمن که بر قسمتهایی از ترکیه، قفقاز و ایران حکمرانی می‌کردند(قرن9و10)

آق کرمان

شهری در اوکراین واقع در ساحل غربی دهانه دنیستر

آق مسجد

نام دو شهر: - شهری در کریمه اکنون موسوم به سیمفروپل - نام سابق شهر قزل اوردا در شرق دریاچه آرال

آق مُلاّ، مفتاح الدین

شاعر و مدرس اهل باشقیرستان (قرن13و14)

آقوش اَشرَفی

معروف به "نایب الکَرَک" از امرای بزرگ ممالیک مصر (قرن 8)

آقُوشِ اَفرَم

"جمال الدین آقوش بن عبدالله منصوری"، معروف به افرم صغیر، نایب شام از سوی سلاطین مصر (قرن8)

آقینجی

یکی از واحدهای سواره نظام سبک عثمانی

آکام المرجان --> اسحاق بن حسین

آکِل المُرار، حجر بن عمرو --> کِنده

آکل و مأکول، شبهه --> شبهه آکل و مأکول

آکله --> جذام (1)

آکواس --> اکوواس

آگره

(یا آگرا) شهری در ایالت اوتارپرادش در شمال هند (گروه هنر و معماری مقاله ندارد)