جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اشعریان

نام طایفه ای از عرب و نیز شماری از اصحاب پیامبر (قرن2و3) - اشعریان در قم

اشعیا

از انبیای بزرگ بنی اسرائیل

اَشقَر --> حسین الخلیع

اشقلون --> عَسْقَلان

اِشقودره

شهر و استانی در شمال غربی آلبانی

اشکاشمی، گویش --> پامیر، زبانها و گویشها

اشکال العالم --> جیهانی، خاندان

اشکال قیاس --> قیاس(1)

اشکذر

شهرستان و شهری در استان یزد

اشکنان

بخش و شهری در شهرستان لامرد فارس

اِشِکِنجه

اصطلاحی در ارتش عثمانی

اشکودرا --> اِشقودره

اشکوری، قطب الدین --> قطب الدین لاهیجی

اشکوری، میرزاهاشم

فیلسوف و از شارحان حکمت متعالیه (قرن 14)

اُشمونَین

شهری در مصر علیا