جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسیرگره

شهر و قلعه ای در ایالت مدهیاپرادش در هند

اسیر لکهنوی، میرمظفرعلی

ادیب، شاعر، مترجم و نویسنده به زبان فارسی و اردو در شبه قاره (قرن13)

اسیری، تاش خواجه

از شاعران تاجیک نهضت جدیدها (قرن13)

اسیری اصفهانی، حسین

از شاعران مشهور دوره بازگشت (قرن12)

اسیری لاهیجی --> لاهیجی، شمس الدین محمد

اسیوط

شهری در کناره رود نیل در مصر

الاشارات و التنبیهات

کتابی حکمی و فلسفی و عرفانی از ابن سینا و بررسی شروح مهم آن

اشارت

اصطلاحی صوفیانه به معنی انتقال باطنی معارف الهی

اشاعره

مذهب کلامی که مؤسس آن ابوالحسن اشعری بود.

اشاقه باش --> قاجار، ایل

اشاکی، ایاز

نویسنده و مبارز تاتار و مؤسس دو انجمن اسلامی در شوروی (قرن 13و14)

اَشام

اصطلاح مالی ترکی

اشبونه

نام عربی لیسبون پایتخت، و بندر عمده پرتغال، که در قرن اول هجری به تصرف مسلمانان درآمد.

اشبیلیه

نام عربی شهر سویل در اسپانیا - اشبیلیه، جامع: مسجدی در اشبیلیه از دورهء موحدون

اشپرنگر، آلویس

خاورشناس اتریشی، متخصص زبانهای شرقی(قرن14)