جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اَسناد --> سند (2)

اسناد (1)

در اصطلاح علم معانی، عاملی که قسمتی از کلام را به قسمتی دیگر از کلام، بر وجه ایجاب یا سلب، پیوند می دهد.

اِسناد (2)

اصطلاحی در علم حدیث

اسنوک هُورخورنیه، کریستیان

مستشرق هلندی، استاد زبانهای سامی (قرن14)

اسنوی، عبدالرحیم بن حسن

فقیه، اصولی، ادیب، نحوی و عروضی (قرن 8)

اسواری، علی

متکلم معتزلی و مؤسس فرقهء اسواریه (قرن3)

اسود بن یزید

تابعی، فقیه، مقری و محدث، از زهاد ثمانیه (قرن1)

اسود بن یَعْفُر

شاعر عرب عصر جاهلی

اسود عنسی، عیهلة بن کعب

شعبده باز مدعی پیغمبری در یمن، اولین مرتد در اسلام که نزد پیروانش "رحمن الیمن "لقب یافت.

اسود غُندِجانی، حسن بن احمد

ادیب و مؤلف نسب شناس و لغوی اهل فارس (قرن5)

اسوه

الگو، از صفات پیامبران در قرآن

اسیخا --> اِستجِه

اُسید بن حُضِیر

از بزرگان قبیله اوس، یار پیامبر و یکی از نقبای دوازده گانه در بیعت دوم عقبه

اسیر، جلال الدین

شاعر ایرانی عصر صفوی (قرن11)

اسیر، یوسف بن عبدالقادر

ادیب، فقیه، شاعر و روزنامه نگار لبنانی (قرن13و14)