جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسلامیان، حسین

مینیاتوریست و تذهیب کار ایرانی (قرن13و14)

اسلاوها --> صَقالبه

اسلحه --> سلاح

اسلو، معاهده

معاهده صلح میان یاسر عرفات و اسحاق رابین در 1993 که به تاسیس تشکیلات خودگردان فلسطین منجر شد

اسلی

رودی در مرز مراکش و الجزایر

اسلیمی

اصطلاحی در هنرهای تزیینی و معماری اسلامی

اسلیمیه

شهری در بلغارستان، امروزه به نام سلیون

اِسم (1)

یکی از اقسام سه گانه کلمه در دستور زبان عربی

اسم (2) --> نامگذاری

اسماء

دختر ابی بکر و مادر عبدالله بن زبیر

اسماء الحسنی

اصطلاح قرآنی، کلامی، عرفانی

اسماء بنت عُمیس

صحابی پیامبر(ص)، ابتدا همسر جعفربن ابی طالب، سپس ابوبکر و بعدا علی بن ابیطالب (ع)

اسماء بنت یزید

از زنان صحابه که خطابه او نزد پیامبر اکرم شهرتی ویژه داشت.

اَسماء بن خارجه

از اشراف متنفذ کوفه و هوادار امویان

اسماء سته --> اِعراب