جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسکندری، احمد --> ابن عطاءالله اسکندری، احمد بن محمد

اسکندری، ایرج

از بنیانگذاران و رهبران برجسته حزب توده ایران (قرن13و14)

اسکندری، سلیمان میرزا

نویسنده، فعال سیاسی و از بنیانگذاران و رهبران حزب توده ایران (قرن14)

اسکندری، عبدالمعطی بن محمود

متصوف و فقیه مالکی (قرن6و7)

اسکندری، محترم

از پیشگامان جنبش زنان در ایران (قرن14)

اسکندریه (1)

نام شهرهای متعددی که بنای آنها را به اسکندر نسبت داده اند.

اسکندریه (2)

بندر مهمی در مصر - دوره اولیه 1. تاریخ 2. وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 3. تشکیلات اداری - دوران جدید

اسکندریه، حوزه فلسفی

از حوزه های فلسفی تأثیرگذار در فلسفه اسلامی

اسکندریه، کتابخانه

کتابخانه ای مهم در مصر

اُسکوب

سابقاً مرکز ولایت قصوه عثمانی،امروزه شهری در یوگسلاوی

اسکوبی، حسن بن حسین

مؤلف و منجم اهل مدینه و از اولین کسانی که دوربین فلکی به کشورهای اسلامی آورد(قرن14)

اسکوپیه --> اُسکوب

اسکوریال

کاخ و صومعه ای نزدیک مادرید در اسپانیا که در کتابخانه آن تعداد زیادی نسخ خطی عربی موجود است.

اَسکیا --> سُنگای

اسکی شهر

شهری در شمال غربی آناتولی مرکزی