جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسکندانی، غلامحسین

نقاش، تذهیب کار و طراح فرش ایرانی (قرن14)

اسکندر

پادشاه مقدونیه باستان و فاتح منطقه وسیعی از مدیترانه تا ماورای سند

اسکندر افرودیسی

فیلسوف مشائی یونانی (اواخر قرن 2 و اوایل قرن 3 میلادی)

اسکندرانی، عیسی بن عبدالعزیز

مقری و مولف ادیب و ناظم (قرن 6)

اسکندرانی، محمد بن احمد

مفسر قرآن مصری(قرن14)

اسکندر بت شکن

سلطان کشمیر (قرن8و9)

اسکندر بیگ

نام عثمانی گیرگی کاستریوتا قهرمان مقاومت آلبانی علیه ترکها(قرن9)

اسکندربیگ منشی

مورخ، مؤلف عالم آرای عباسی (قرن10و11)

اسکندر پاشا

بیگلربیگی عثمانی (قرن10)

اسکندر پاشا، مجموعه

مجموعه ای در استانبول ترکیه ساخته معمار سنان

اسکندر سلطان بن عمرشیخ

از شاهزادگان هنرپرور تیموری، حاکم فارس و اصفهان (قرن8و9)

اسکندر لودی --> لودیان

اسکندر میرزا

اولین رئیس جمهور پاکستان (قرن14)

اسکندرنامه

داستانهای حماسی و عامیانه درباره اسکندر - در فارسی - در عربی - در ترکی

اسکندرون

بندری در جنوب شرقی ترکیه که تا سال1358 قمری=1939 متعلق به سوریه بود.