جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسفندیاری، حسن --> محتشم السلطنه

اسفندیاری، خاندان

خاندانی از صاحب منصبان ایرانی در دربار قاجاریه

اسفی

شهری بندری در ساحل اقیانوس اطلس در مراکش

اسفیجاب

ناحیه و شهری در قرون میانه اسلامی واقع در آسیای مرکزی، امروزه منطبق با شهر سیرام در قزاقستان

اسفیداب/ اسفیداج --> سفیداب

اسفیدشهر --> آران و بیدگل

اسقاط

اصطلاحی فقهی به معنای ساقط کردن حق یا تکلیفی از عهده کسی

اسقف

نائب بطریق

اسک

منطقه ای در دامنه دماوند در دره هرازرود که دارای چشمه های آب گرم است.

اسکافی، ابواسحاق محمد

دبیر و وزیر عباسیان (قرن4)

اسکافی، ابوجعفر محمد

متکلم معتزلی مذهب بغدادی (قرن3)

اسکافی، ابوحنیفه --> ابوحنیفه اسکافی

اِسْکِچِه

شهری در استان تراکیا در یونان

اُسکُدار

قدیمی ترین و بزرگترین بخش شهر استانبول

اسکناس

پول رایج کاغذی که برای تبادل کالاها و خواسته ها بین مردم مورد استفاده قرار می گیرد.