جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسطرلابی، علی بن عیسی

منجم مسلمان (قرن3)

اسطوخودوس

گیاهی دارویی

اسطوره

داستانهای خرافی و نیمه خرافی که بصورت روایت از نسلی به نسلی انتقال می یابد.

اُسطول --> بحریه (1)

اسعار

مباحث کلامی

اسعد افندی، سید محمد

ملقب به "صحافلر شیخی زاده"، از وقایعنگاران و رجال علمی عثمانی (قرن12)

اسعد افندی، محمد

از شیخ الاسلامهای عثمانی (قرن10تا12) - خواجه زاده (قرن10) - ابواسحاق زاده (قرن11) - وصاف زاده (قرن12)

اسعد بن زراره

از صحابه و نقبای دوازده گانه که پیش از هجرت با پیامبر بیعت کردند(قرن1)

اسعد پاشا، احمد --> احمد اسعد پاشا

اسعد دده، محمد

شاعر و عارف عثمانی (قرن 12)

اِسعردی، محمد بن محمد

شاعر سوری (قرن7)

اسفار اربعه

مهمترین اثر فلسفی ملاصدرا (قرن11)

اسفار بن شیرویه

سردار دیلمی که به تسلط علویان بر طبرستان پایان داد(قرن3و4)

اسفار خمسه --> تورات

اسفراین

ناحیه و شهری قدیمی در شمال خراسان