جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

استغنایی نیشابوری، ابوالمظفر نصر بن منصور

شاعر ایرانی (قرن4)

استفتاء --> جواب/جوابات؛فتوا

اِستِفه

نام عثمانی شهر تِبس یا ثیفا در مرکز یونان

استفهام

اصطلاحی در دستور زبان عربی به معنای پرسیدن، طلب خیر یا ایضاح کردن

استقبال --> مقابله (1)

استقراء

بحث منطقی؛ از اقسام حجت

استقسام --> قُمار

استقصام

اصطلاحی در علوم غریبه به معنای غیبگویی

استقلال

مفهومی سیاسی به معنای ظرفیت و توان ملت در خودگردانی و حاکمیت بر سرزمین خود

استقلال، حزب

حزب سلطنت طلب و محافظه کار مراکش که احمد لالافرج در 1943 بنیان گذاشت.

استقلال، روزنامه

روزنامه ای که مشروطه خواهان پناهنده شده در کنسولگری ترکیه در تبریز در زمان اشغال روسها منتشر می کردند(1327- 1328).

استنباط --> اجتهاد

استنجاء --> مطهّرات؛طهارت

استنزال --> سیمیا

استنساخ --> نسخه خطی