جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

استدراج

- اصطلاح قرآنی - در کتابهای عرفانی از شقوق سحر

استدلال --> حُجّت (2)

استرآباد

شهری تاریخی در منطقه ای که گرگان کنونی قرار دارد و نام استانی در عهد قاجار

استرآباد، خلیج --> خلیج گرگان

استرآباد اردشیر --> کرخ میشان

استرآبادی، حسن بن مرتضی

مورخ عصر صفوی و مؤلف تاریخ سلطانی (قرن12)

استرآبادی، رضی الدین --> رضی الدین استرآبادی، محمد بن حسن

استرآبادی، رکن الدین حسن

مؤلف وافیه. شاگرد خواجه نصیر، شارح مطالع الانوار (قرن7)

استرآبادی، عزیز بن اردشیر

شاعر و مورخ ایرانی (قرن9و10)

استرآبادی، علی

از علمای امامیه (قرن14)

استرآبادی، محمد بن علی

عالم و فقیه امامی، معروف به صاحب رجال (قرن 11)

استرآبادی، محمد جعفر

فقیه و مولف امامی (قرن13)

استرآبادی، محمد مهدی

منشی دربار و تاریخ نگار نادرشاه افشار (قرن11و12)

استرآبادی، ملا محمد امین

بانی فرقه اخباری، متکلم، فقیه و محدث (قرن11)

استراخان --> آستاراخان