جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسامة بن زید

از اصحاب پیامبر(ص)

اسامة بن مرشد

امیر، ادیب و شاعر عصر فاطمی و ایوبی (قرن5)

اسامه بن لادن

بنیانگذار و رهبر سازمان القاعده(قرن14و15)

اَساوِره

اصطلاحی به معنای سردار سپاه در دوره ساسانی و دوره اسلامی

اسب

جانوری پستاندار

اسب آبی

نوعی جانور پستاندار

اسباب نزول

از دانشهاى قرآنى درباره پرسشها و رویدادهاى زمینه‌ ساز نزول آیات

اسباط

نام قرآنی به معنای فرزندان یعقوب و قبیله های که از نسل آنها پدید آمدند.

اسبتاریه

عنوان فرقه ای دینی-نظامی موسوم به شهسواران مهمان نواز در دوره جنگهای صلیبی

اسب دوانی --> سَبْق و رمایه

اسپارتل

دماغه ای در منتهاالیه شمال غربی مراکش

اسپارته

شهری بین آناتولی مرکزی و دریای مدیترانه در جنوب غربی ترکیه

اسپانیا --> اندلس

اِسپِنجِه

نوعی مالیات در عثمانی برای افراد بالغ غیر مسلمان

اسپهبد/ اسپهبذ --> سپهبد