جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اَزَلی

کاروانهای بزرگ در صحرا و ساحل شامل چند هزار شتر که نمک را از صحرای جنوبی به سواحل سودان حمل می کنند.

ازلیه

فرقه ای از بابیان

اَزَمّور

شهری بر کرانه اقیانوس اطلس در مراکش

ازمیت --> ازمید

ازمید

یا "ازمیت"، شهری در کنار دریای مرمره و مرکز استان قوجه ایلی

ازمیر

سومین شهر بزرگ ترکیه

ازنا

شهرستان و شهری در استان لرستان

ازنیق

شهری در استان بورسه ترکیه

ازهار الافکار فی جواهر الاحجار --> تیفاشی، شِهاب الدین (شرف الدین) ابوالعباس احمد بن یوسف

الازهر، جامع

سومین مسجد بزرگ مصر که بانی آن جوهر صقلی بوده است (قرن 4) - مباحث معماری - مباحث آموزشی

الازهر، دانشگاه

کهن ترین نهاد آموزشی در مصر بازمانده از روزگار فاطمیان

ازهری، ابومنصور محمد بن احمد

لغوی و ادیب عرب (قرن3و4)

ازهری، اسماعیل

سیاستمدار و رئیس جمهور سودان (قرن14و15)

ازهری، خالد

نحوی عرب (قرن9)

اَزَهَری بن شیخ محمود

سیاستمدار اهل برونئی (قرن14و15)