جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ازدواج --> نکاح؛عروسی

ازدواج موقت --> متعه

ازدی، اسماعیل بن اسحاق --> جهضمی ، اسماعیل بن اسحاق

ازدی، عبدالغنی

حافظ حدیث و عالم انساب مصری (قرن4و5)

ازدی، علی بن ظافر --> ابن ظافر، علی بن ابی منصور

ازدی، محمد بن روّاد --> روّادیان

ازدی، یزید بن محمد

مکنی به "ابوزکریا"، مورخ و محدث موصلی (قرن4)

اِزدین

"لامیا" شهری در مرکز یونان

ازرقی، ابوالولید

"محمد بن عبدالله بن احمد"، مورخ مکی و مولف اخبار مکه(قرن3)

ازرقی هروی، زین الدین ابوبکر

شاعر ایرانی (قرن 5)

ازرو

شهری در مراکش

اُزْری، خاندان

از خاندانهای اهل علم و ادب عراقی (قرن12-14) - شیخ کاظم، شاعر مدیحه سرای شیعی - شیخ محمدرضا، برادر شیخ کاظم، ادیب و شاعر و مداح اهل بیت - عبدالحسین، نویسنده، شاعر و روزنامه نویس

از صبا تا نیما

کتابی تألیف یحیی آرین پور درباره ی سیر فرهنگی و ادبی ایران (قرن14)

ازلام

اصطلاحی در بین اعراب پیش از اسلام برای گونه ای از کهانت با استفاده از تیر

ازل و ابد

اصطلاح فلسفی و کلامی