جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ارموی، سراج الدین

صاحب مطالع الانوار در منطق و کلام (قرن7)

ارموی، صفی الدین --> صفی الدین ارموی

ارمیتاژ، موزه

موزه ای معروف در شهر سن پطرزبورگ دارای آثار هنری ایرانی و اسلامی

ارنب

از صورتهای فلکی

اَرنَب

صورتی فلکی

ارنیط

شهری در استان لوگرونیوی اسپانیا

ارواندشت

شهری در کرانه رود ارس در ارمنستان که امروزه خرابه های آن باقیمانده است.

اروج/عَروج

دزد دریایی ترک و فاتح الجزایر (قرن9و10)

اروج بن عادل

مورخ عثمانی (قرن10)

اروج بیگ

"دون خوان ایرانی"، از امرای قزلباش عصر شاه عباس اول(قرن11)

ارور

شهری در سند

اروزان، جلال ساهر --> جلال ساهر اروزان

اُروزگان

استانی تاریخی در افغانستان

ارومیه، دریاچه

دریاچه‌ای در شمال غرب ایران در استان آذربایجان غربی - وضعیت طبیعی - جزایر - بنادر

ارومیه، شهر

شهری در غرب ایران، مرکز استان آذربایجان غربی - ارومیه، مسجد جامع: از قدیمی ترین مساجد شمال غرب ایران