جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ارگ کریمخانی --> کریمخانی، مجموعه

اِرِگلی

نام چند شهر در ترکیه، مهمترین آنها: - قره دنیز ارگلی - قونیه ارگلی

ارگَنه قون

دشتی احاطه شده در میان کوههای آسیای مرکزی که طبق افسانه ها خاستگاه مغولان بوده است.

اَرگَنی --> ارغنی

اِرگین، عثمان نوری

روزنامه نگار ترک (قرن13و14)

اَرلات

از اقوام کهن و پرنفوذ مغول در مغولستان که بخش بزرگی از آن در زمان چنگیزخان به ماوراءالنهر و شرق خراسان مهاجرت کردند.

اِرَم

واژه ای به کار رفته در قرآن مجید که در فرهنگ اسلامی هم نام قومی هم نامی برای یک شهر تلقی شده است.

ارمغان، مجله

ماهنامه ای ادبی در تهران به مدیریت وحید دستگردی

ارمغان آصفی

از بزرگترین کتابهای لغت فارسی تألیف محمد عبدالغنی خان (قرن13)

ارمناک

شهری در استان قرامان در آناتولی جنوبی

ارمنتی، عبدالملک بن احمد

فقیه، مولف و ناظم شافعی مصری (قرن7و8)

ارمنستان، مسلمانان

بررسی وضعیت مسلمانان در ارمنستان

ارمنیه/ ارمینیه

مملکتی وسیع در مشرق دریای فرات و شمال دیاربکر و کردستان و آذربایجان و مغرب شروان و سمت جنوب گرجستان (پیشنهاد ارجاع به ارمنستان)

ارموری، زبان

از زبانهای ایرانی نو شرقی،‌ زبان ناحیه وزیرستان در پاکستان

اِرَموک

عنوان گروهی از دختران خدمتگزار در اردوی خاتونان مغول که گاه صاحب اعتبار و جایگاه مهم بودند.