جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ارطغرل، محسن

کارگردان و بازیگر ترک (قرن14)

ارطغرل غازی

پدر عثمان بیگ مؤسس خاندان عثمانی (قرن6و7)

ارغنداب

نام ولسوالی در استان قندهار افغانستان و نیز رودی در جنوب افغانستان که بزرگترین شاخه هیرمند را تشکیل می دهد.

ارغنون (1)

عنوان مجموعه آثار ارسطو

ارغنون (2)

نوعی ساز

ارغنی

یا"ارقنی"، شهری در دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه

ارغوان

درختی از تیره پروانه واران

اَرْغون

از گروههای قومی آسیای مرکزی

ارغون، خاندان --> ارغونیان

ارغون آقا

حکمران مغول ایران (قرن7)

ارغون خان

چهارمین ایلخان ایران، پسر اباقا(قرن7)

اَرغونِ کاملی

خوشنویس ایرانی (قرن8)

ارغونیان

سلسله ای از اعقاب ارغون خان مغول که در قندهار و سند حکمرانی کردند (قرن9-11)

ارغیان

ناحیه ای در شمال خراسان

ارغیانی، سلمان بن ناصر

متکلم و عالم شافعی نیشابوری(قرن6)