جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اردلان

- نام سابق استان کردستان ایران - از طوایف کرد حاکم در غرب ایران

اردمان، کُرت

خاورشناس آلمانی، متخصص در هنر اسلامی و ساسانی (قرن13و14)

اردن

کشوری عربی در خاورمیانه ( گروه هنر و معماری مقاله ندارد)

اردن، رود

رودی در جنوب غربی آسیا که برای پیروان ادیان ابراهیمی مقدس است.

اُردو (1)

شهر و ایالتی در ساحل دریای سیاه در ترکیه

اُردو (2)

مرکز اداری امپراطوری های صحرانشین در آسیای مرکزی، ایران، کریمه، هند - چادر سلطنتی، محل زندگی زنان، خان و شاهزادگان

اردو، زبان و ادبیات

از زبان‌های هند و آریایی جدید که امروزه در سراسر نواحی مرکزی و شمالی شبه قاره هند و پاکستان تکلم می‌شود.

اردوباد

از شهرهای مهم جمهوری آذربایجان

اردوبادی، محمد سعید

داستان نویس مشهور آذربایجان (قرن14)

اردوبادی، محمدعلی

عالم، فقیه و مجاهد معاصر امامی (قرن14)

اردوی زرین

دولت ترکی - مغولی منطقه قپچاق (قرن7-10)

اردهال --> مشهد اردهال

اَردَهان

شهری و استانی در منتهی الیه شمال شرقی ترکیه

اردیبهشت

از ماههای سال شمسی

اردیبهشت نامه --> سروش اصفهانی، محمد علی