جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اردبیلی، یوسف بن ابراهیم

فقیه شافعی (قرن8)

اردستان

شهرستان و شهری در استان اصفهان - مسجد جامع اردستان

اردستانی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

اردستانی، ملا محمد صادق

از حکمای متأخر (قرن12)

اردشیر بابکان

استانی در جنوب بغداد و شرق دجله متعلق به عهد ساسانی و اوایل دوره اسلامی

اردشیر باوندی --> باوندیان

اردشیر بن دیلم سُپار --> ابوالهَیْجاء نجمی

اردشیر پسر کین خوار --> باوندیان

اردشیر خره --> فیروز آباد

اردکان (1)

شهری در استان یزد

اردکان (2) --> سپیدان

اردکانی، احمد بن محمد

حکیم، فقیه و محدّث امامی (قرن13)

اردکانی شیرازی، احمد بن ابراهیم

حکیم شیعی، صاحب حاشیه بر کتاب المشاعر ملاصدرا و مترجم آن (قرن13)

اِردِل

نام منطقه‌ای تاریخی در بخش غربی رومانی که در قرون دهم و یازدهم هجری در حاکمیت عثمانی قرار داشت.

اَردَل

شهرستان و شهری در استان چهار محال و بختیاری